Almanya bayrağı, Germany, Deutschland

Almanya’dan Türkiye’ye İcra Göndermek

Almanya’dan Türkiye’ye İcra Göndermek

Almanya’da yaşıyorum. Burada yaşayan bir hemşehrimde alacağım vardı. Alacağım için burada dava açtım ve kazandım. Ama bana borcunu hala ödemedi.

Alman mahkemesinin kararını Türkiye’de icraya verip Türkiye’deki mallarına icra gönderebilir miyim? Bu işlemler için Türkiye’ye gelmem gerekir mi ve kaç defa gelmem gerekecek?

*

Alman mahkemesinden aldığınız kararı Türkiye’de icraya koymanız mümkündür.

Fakat Alman mahkemesi kararının icraya koyulmadan önce Türk mahkemesi tarafından tanınması ve tenfizine karar verilmesi gerekir (bu işleme bir manada Alman mahkeme kararının Türk mahkemesi tarafından onaylanması gibi tarif edebiliriz).

Türkiye’de bir avukat ile konuşup vekaletname göndererek bu işlemlerin halledilmesini sağlamanız mümkündür. Bu işlemler için Türkiye’ye gelmenize gerek yoktur. Vekaletname verdiğiniz avukatınız Türkiye’de gereken işlemleri sizin adınıza yürütecektir.

Avukat Veysel Danış

Parmak İziyle Bono Düzenleme

Parmak İziyle Bono Düzenleme

Borçlumun okuma yazması yok. Senede imza yerine parmak bassa geçerli olur mu?

*

Parmak iziyle bono düzenlenmesi mümkün değildir. Türk Ticaret Kanununa göre bonoda borçlunun imzasının bulunması şarttır.

Avukat Veysel Danış

Parmak İzi Bono

Parmak İzi Bono

Borçlumun okuma yazması yok. Senede imza yerine parmak bassa geçerli olur mu, parmak izi ile düzenlenmiş bonoyla icra takibi yapılabilir mi?

*

Türk Ticaret Kanununa göre bonoda borçlunun imzasının bulunması şarttır. Parmak izi ile bono düzenlenmesi hukuk usulüne uygun bir muamele olmayacaktır. Usulüne uygun olarak düzenlenmemiş bir bonoya dayanarak icra takibi yapamazsınız. İcra takibi başlatılsa dahi bu, hukuken durdurulması mümkün bir icra takibi olaraktır.

Borcu Ödemenin İspatı

Borcu Ödemenin İspatı

Borcum olduğu için bono vermiştim. Borcumu ödedim. ama alacaklı bonoyu bana iade etmedi ve beni icraya verdi. Borcumu ödediğimi şahitlerle ispat edebilir miyim?

*

Borcunuzu ödediğinizde borcunuza karşılık verdiğiniz bonoyu mutlaka almanız gerekirdi.

Bonoya bağlı borcunuzu ödediğinizi şahit ile ispat edemezsiniz. Yazılı belge ile ispatlamanız gerekir.

Avukat Veysel Danış

Borcum için İcraya Verildim Borcumu Taksitle Ödeyebilir miyim

Borcumu Taksitle Ödeyebilir miyim

Borcum için icraya verildim. Borcumu ödemek istiyorum. Ama borcumu ödemeye yetecek toplu param yok. borcumu taksitle ödeyebilir miyim?

*

İcralık olmuş bir borcun taksitlendirilmesi iki halde mümkündür:

  • Alacaklının borcu taksitlere bölmeyi, taksitlendirmeyi kabul (muvaffakat) etmesi halinde
  • Hacze gelinmiş ve borcu karşılar miktarda malınız haczedilmişse, borcunu 3 taksitte ödenmesi mümkündür.

Haciz yapılmamış ve alacaklı da borcun taksitle ödenmesini kabul etmiyorsa, icra takibine konu olmuş borç taksitlere bölünmez.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın