Avukat Veysel Danış

Dernek Bağış Kampanyası

Dernek Bağış Kampanyası

Derneğimizde kütüphane oluşturmak istiyoruz. Bunu için bir kitap bağış kampanyası açarak kitap toplamak istiyoruz. Bunun için hukuken bir işlem yapmamıza gerek var mı?

Derneğinizde kütüphane oluşturma fikriniz ve çabanız çok güzel. Öncelikle bu çabanızı tebrik ederim. Dernek olarak kitap bağış kampanyası yürütmeniz mümkündür. Ancak bağış kampanyasını tabii ki resmi prosedürler uyarak yürütmeniz gereklidir. Resmi prosedürlere uymadan, yetkili resmi mercilerden gerekli izin ve onayları almadan yardım kampanyası yürüten kurumların yöneticileri hakkında hapis istemiyle ceza davası açılmakta ve ayrıca topladıkları yardım malzemeleri müsadere edilerek el konulmaktadır. Yürütmeyi düşündüğünüz kitap bağış kampanyasını başlatmadan önce bu ağır cezai müeyyidelere maruz kalmamak için resmi şekilde, yetkili resmi mercilerden gerekli izin ve onayları almanızı şiddetle öneririm.

Yardım toplama kampanyası yürütebilmeniz için gerekli işlemlerin yapılarak zorunlu olan izinlerin alınması için bir dernekler hukuku avukatı ile görüşerek destek almanızı öneririm. Avukatınız gerekli işlemleri yaparak gerekli izin ve onayları alarak kampanyanızı hukuka uygun ve sorunsuz şekilde yürütebilmenizi sağlayacaktır.

 

Dernek, dernekler hukuku avukatı bağış kampanyası yardım toplama.

Avukat Veysel Danış

Dernek Yardım Kampanyası

Dernek Yardım Kampanyası

Dernek olarak fakir vatandaşlara dağıtmak üzere elbise toplama kampanyası yapmak istiyoruz. Hukuki olarak ne yapmamız gerekiyor?

Derneklerin yardım toplama kampanyası açarak yardım toplaması mümkündür. Ancak bunun için yetkili resmi mercilerden gerekli izinlerin ve onayların alınması şarttır.

Resmi mercilerden gerekli izin ve onaylar alınmadan yardım toplama faaliyeti yapan kurum yöneticileri hakkında hapis cezası talebiyle cezai işlem yapılmakta, topladıkları yardımlar da müsadere edilmektedir.

Yardım toplama kampanyası yürütmek için gerekli resmi prosedürler hakkında bilgi almak ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için bir dernekler hukuku avukatı ile görüşmeniz sizi ileride bir çok problem yaşamaktan kurtaracaktır.

 

Dernek yardım toplama kampanyası, dernekler hukuku avukatı hukuk.

Avukat Veysel Danış

Dernek mi Vakıf mı, Şirket mi?

Dernek mi Vakıf mı, Şirket mi?

Arkadaşlar olarak birleşip bir dernek veya vakıf çatısı altında çalışmalar yapmak istiyoruz. Demek mi, vakıf mı kurmamız daha doğru olur?

Arkadaşlarınızla kurmayı düşündüğünüz oluşumun dernek mi, vakıf mı, şirket mi olmasının daha isabetli ve size daha yararlı olacağının cevabını verebilmek için arkadaşlarınızla bir araya gelme amacımızın ve yapmayı düşündüğünüz faaliyetlerin net şekilde bilinmesi gerekir. Bir araya geleceğiniz kurumun türüne ancak bütün detaylar bilindikten sonra karar verilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Kurum işlemlerini yürütürken dernekler ve şirketler hukukunu iyi bilen bir avukattan mutlaka görüş almanızı tavsiye ederim. Kurumların özellikle kuruluş aşamalarında yapılan yanlışlıkların daha sonra düzeltilmesi çok zor olmakta, bazılarının düzeltilmesi ise mümkün olmamaktadır.

 

Dernekler hukuku avukatı danışma dernek kurma kararı.

Avukat Veysel Danış

Dernek ile Vakıf arasındaki Farklar

Dernek ile Vakıf arasındaki farklar

Dernek ile Vakıf arasındaki farklar:
Dernek ile Vakıf  insanların sık sık birbirine karıştırdığı iki kavramdır.
Her iki oluşum da birer Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olmak yönleri ile benzer olmakla beraber, hukuk açısından birbirinden çok farklı iki kurumsal yapıyı tanımlamaktadır.

Dernek ve Vakıf arasındaki farkları kısaca şöyle belirtebiliriz:

  • Dernek ortak belli bir maksat için, en az 7 kişinin bir araya gelip oluşturdukları bir “kişi topluluğu”dur.
  • Vakıf bir mal varlığının, belli bir maksat için tahsis edilmesi ile oluşur.  Vakıf bir “kişi topluluğu” değil, bir “mal varlığı topluluğu”dur.
  • Dernekler Hukuku ile Vakıflar Hukuku birbirinden farklı mevzuata ve hukuki kaidelere sahiptir  (Hak kaybına uğramamak için  dernek/vakıf ile ilgili işlem yapmadan önce konuyu bilen uzman bir avukattan mutlaka destek almanız önerilir).

 

Dernek, vakıf, dernekler hukuku avukatı danışma.

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın