Tek Başına Dernek Kurmak

Tek Başına Dernek Kurmak

Dernek kurmak istiyorum. Tek başıma dernek kurabilir miyim, başka üyelere olması şart mıdır?

*

Dernek bir “kişi“ler topluluğudur. Bu sebeple bir kişi tek başına dernek kuramaz.

Derneğin Ticari İşler Yapması

Derneğin Ticari İşler Yapması

Para kazanmak, ticari iş yapmak için dernek kurabilir miyiz?

*

Dernekler mahiyeti itibariyle “kar amacı gütmeyen” kuruluşlardır. Bu nitelikleri sebebiyle ticari iş yapmaları hukuki mevzuat ile yasaklanmıştır.

Şunu da belirtmekte fayda vardır: “Dernekler kar amacı güdemez” genel ilkesini “derneklerin para kazanması yasaktır”, “dernekler hiç bir şekilde para alamazlar” şeklinde anlamamak lazımdır. Dernekler para alabilirler (mesela üyelik aidatı), hatta mal da alıp-satabilirler (ticari işletme kurmak suretiyle). Bir derneğin amacını gerçekleştirebilmesi için maddi kaynağa, gelire ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Fakat gelirin mutlaka hukuka uygun şekilde elde edilmesi gerekir.

Bir derneğin hangi faaliyeti, nasıl yapacağına üyeleri ve yönetim kurulu karar verir. Ve tabii ki derneğin yapacağı bütün iş ve işlemlerin dernekler hukuku mevzuatına uygun olması gerekir. Aksi halde bundan sorumlu tutulacak ve bunun karşılığı olan müeyyidelere muhatap olacaktır.

Öncelikle kurmayı düşündüğünüz derneğin “amacı”nı ve “bu amacı gerçekleştirmek için yapmayı öngördüğünüz faaliyetleri” belirlemenizi, sonra da dernekler hukuku avukatı ile görüşmenizi tavsiye ederim.

Dernek Bağış Kampanyası

Dernek Bağış Kampanyası

Derneğimizde kütüphane oluşturmak istiyoruz. Bunu için bir kitap bağışı kampanyası açarak kitap toplamak istiyoruz. Bunun için hukuken bir işlem yapmamıza gerek var mı?

*

Derneğinizde kütüphane oluşturma fikriniz ve çabanız çok güzel. Öncelikle bu çabanızı tebrik ederim.

Dernek olarak kitap bağış kampanyası yürütmeniz mümkündür. Ancak bağış kampanyasını tabii ki resmi prosedürler uyarak yürütmeniz gereklidir. Resmi prosedürlere uymadan, yetkili resmi mercilerden gerekli izin ve onayları almadan yardım kampanyası yürüten kurumların yöneticileri hakkında hapis istemiyle ceza davası açılmakta ve ayrıca topladıkları yardım malzemeleri müsadere edilerek el konulmaktadır. Yürütmeyi düşündüğünüz kitap bağışı kampanyasını başlatmadan önce bu ağır cezai müeyyidelere maruz kalmamak için resmi şekilde, yetkili resmi mercilerden gerekli izin ve onayları almanızı şiddetle öneririm.

Yardım toplama kampanyası yürütebilmeniz için gerekli işlemlerin yapılarak zorunlu olan izinlerin alınması için bir dernekler hukuku avukatı ile görüşerek destek almanızı öneririm. Avukatınız gerekli işlemleri yaparak gerekli izin ve onayları alarak kampanyanızı hukuka uygun ve sorunsuz şekilde yürütebilmenizi sağlayacaktır.

Dernek Yardım Kampanyası

Dernek Yardım Kampanyası

Dernek olarak fakir vatandaşlara dağıtmak üzere elbise toplama kampanyası yapmak istiyoruz. Hukuki olarak ne yapmamız gerekiyor?

*

Derneklerin yardım toplama kampanyası açarak yardım toplaması mümkündür. Ancak bunun için yetkili resmi mercilerden gerekli izinlerin ve onayların alınması şarttır.

Resmi mercilerden gerekli izin ve onaylar alınmadan yardım toplama faaliyeti yapan kurum yöneticileri hakkında hapis cezası talebiyle cezai işlem yapılmakta, topladıkları yardımlar da müsadere edilmektedir.

Yardım toplama kampanyası yürütmek için gerekli resmi prosedürler hakkında bilgi almak ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için bir dernekler hukuku avukatı ile görüşmenizi öneririm. Bu, sizi ileride bir çok problem yaşamaktan kurtaracaktır.

Dernek Kurmak

Dernek Kurmak

Dernek kurmak istiyoruz. Nasıl dernek kurabiliriz?

*

Dernek kuruluşu, kuruluş dilekçesinin il dernekler müdürlüğüne verilmesi ile olur. Derneğin kuruluş işlemi hukuken kuruluş dilekçesinin il dernekler müdürlüğüne verilmesi gibi basit işlemle tamamlanmaktadır.

Dernek kuruluş işlemleri şüphesiz kuruluş dilekçesinin verilmesinden ibaret değildir.

Dernek kuruluşu, dernek kurucularının derneğin kurulma amaçlarını ve derneğe öngördükleri misyonu ve vizyonu tam manasıyla yansıtan iyi bir tüzüğün hazırlanması, dernek kuruluş evraklarının hazırlanması ve sair bir dizi karmaşık işlem gerektiren bir hukuki süreçtir. Bu sürecin dernekler hukukuna hakim uzman bir dernekler hukuku avukatı desteği ile, hukukçu gözetiminde yürütülmesi dernekte ileriki senelerde bir çok hukuki problem yaşanmasının önüne geçecektir.

Dernek mi Vakıf mı Şirket mi

Dernek mi Vakıf mı Şirket mi

Arkadaşlar olarak birleşip işler yapmak istiyoruz. Ama dernek mi, vakıf mı, şirket mi kurmamız daha doğru olur bilemiyoruz. Veysel bey dernekler hukuku avukatı olarak bizi yönlendirmenizi rica ediyoruz.

*

Arkadaşlarınızla kurmayı düşündüğünüz oluşumun dernek mi, vakıf mı, şirket mi olmasının daha isabetli ve size daha yararlı olacağının cevabını verebilmek için arkadaşlarınızla bir araya gelme amacımızın ve yapmayı düşündüğünüz faaliyetlerin net şekilde bilinmesi gerekir. Bir araya geleceğiniz kurumun türüne ancak bütün detaylar bilindikten sonra karar verilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Kurum işlemlerini yürütürken dernekler ve şirketler hukukunu iyi bilen bir avukattan mutlaka görüş almanızı tavsiye ederim. Kurumların özellikle kuruluş aşamalarında yapılan yanlışlıkların daha sonra düzeltilmesi çok zor olmakta, bazılarının düzeltilmesi ise mümkün olmamaktadır.

Dernek ile Vakıf arasındaki Farklar

Dernek ile Vakıf arasındaki farklar

Dernek ile Vakıf arasındaki farklar:
Dernek ile Vakıf  insanların sık sık birbirine karıştırdığı iki kavramdır.
Her iki oluşum da birer Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olmak yönleri ile benzer olmakla beraber, hukuk açısından birbirinden çok farklı iki kurumsal yapıyı tanımlamaktadır.

Dernek ve Vakıf arasındaki farkları kısaca şöyle belirtebiliriz:

  • Dernek ortak belli bir maksat için, en az 7 kişinin bir araya gelip oluşturdukları bir “kişi topluluğu”dur.
  • Vakıf bir mal varlığının, belli bir maksat için tahsis edilmesi ile oluşur.  Vakıf bir “kişi topluluğu” değil, bir “mal varlığı topluluğu”dur.
  • Dernekler Hukuku ile Vakıflar Hukuku birbirinden farklı mevzuata ve hukuki kaidelere sahiptir  (Hak kaybına uğramamak için  dernek/vakıf ile ilgili işlem yapmadan önce konuyu bilen uzman bir avukattan mutlaka destek almanız önerilir).

"Sorunum Çözülsün Artık" diyorsanız Tıklayın